Little Light

Coaching, Dans & Yoga
voor Kinderen

- A bright light, big or small,
You don’t have to search for it
You can BE all -
- Chantal Elzinga -

Individuele Yoga

Kinderen vanaf 4 jaar die het fijn vinden om individuele yoga begeleiding te krijgen kunnen een Individuele Kinderyoga les volgen. Voor kinderen met een specifieke behoefte kan een Therapeutische Kinderyoga les worden samengesteld.

Deze lessen worden aangepast aan de belevingswereld, de mogelijkheden en de behoeften van het kind zodat ze op een veilige manier hun eigen grenzen leren ontdekken en respecteren. De lessen worden gecreëerd door Kinderyoga oefeningen te combineren met meditatie, visualisatie, helende verhalen, dans en spel. Aan het einde van de les is er ruimte voor creatieve therapie, zodat kinderen de mogelijkheid hebben om gevoelens en emoties op hun eigen manier te uiten en een plek te geven.

Individuele of Therapeutische Yoga geeft het kind vaak binnen drie lessen al het vertrouwen en de mogelijkheid om op eigen wijze om te gaan met bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, AD(H)D, autisme/PDD-NOS, stress, leer- en concentratieproblemen, faalangst, motorische achterstand, astma, slaapproblemen, hoofdpijn, buikpijn of weinig zelfvertrouwen.

Een Individuele Kinderyoga les kan worden ingepland na een (telefonisch) intakegesprek om meer inzicht te krijgen in de behoeften en de wensen van het kind.De individuele sessies kunnen in overleg ook thuis worden gehouden.

Voor meer informatie of aanmelden: neem contact op, mail naar info@littlelight.nl of bel: 06-22703677.


Webdesign by Project Direct | © 2014 by Little Light | Gedempte Keizersgracht 48 8911 KL Leeuwarden | info@littlelight.nl | +31 622703677
Algemene voorwaarden